Nahlášení trestného činu z nenávisti

Nahlaste nám trestný čin z nenávisti

"*" indicates required fields

 
Otázka 1 z 4
Upozorňujeme, že údaje uvedené v tomto online formuláři budou předány organizaci Victim Support (VS – Služba pomoci obětem) jakožto poskytovateli této služby. Pokud chcete zjistit víc informací o tom, jakým způsobem bude Victim Support zpracovávat jakékoli údaje, které se vás týkají, přejděte na oddíl Full Service Delivery – Fair Processing Notice (Plný rozsah služeb – upozornění ohledně řádného zpracování údajů) na webových stránkách VS.

Stáhněte si formulář

Klikněte zde stáhněte si formulář a poté vyplněný formulář odešlete e -mailem na adresu hate.crimewales@victimsupport.org.uk

Získejte formulář v jiném jazyce

Oběti nebo svědci trestného činu z nenávisti mohou incident nahlásit přímo policii.

Pokud se jedná o naléhavý případ, zavolejte tísňovou linku 999. Jinak volejte linku 101.

Hlášení třetí stranou je nahlášení incidentu, které je provedeno jménem oběti či svědka.

Můžeme vaším jménem nejenom nahlásit incident policii, ale také dále s policií dle potřeby komunikovat.

Můžete odeslat online formulář hlášení výše nebo nám předat detaily o incidentu telefonicky či e-mailem.

Pokud si nepřejete poskytnout nám své osobní údaje, můžete zůstat anonymní.

Požadavky na ochranu osobních údajů vyžadují, aby vás organizace Victim Support informovala o tom, jak vaše osobní údaje zpracováváme.

Organizace Victim Support zpracovává informace o vás na základě výkonu úkonů ve veřejném zájmu při poskytování služeb obětem a svědkům trestných činů.

Tyto informace mohou zahrnovat vaše osobní údaje společně s podrobnostmi o trestném činu či jakékoli podpoře, kterou vám poskytneme.

Organizace Victim Support využívá tyto údaje k zajištění podpory, na které jsme se s vámi dohodli.

Vaše informace budou běžně sdíleny pouze tehdy, pokud k tomu má organizace Victim Support váš souhlas a kde je to relevantní k zajištění podpory, na které jsme se s vámi dohodli, pokud nejsme přesvědčeni, že hrozí újma buď vám, nebo třetí osobě.

Osobní údaje jsou uloženy po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány.

Máte právo vyjádřit nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Pokud máte zájem o další informace, kontaktujte www.victimsupport.org.uk/yourdata