Zgłoś przestępstwo z nienawiści

Zgłoś nam przestępstwo z nienawiści

"*" indicates required fields

 
pytanie 1 z 4
Pamiętaj, że dane wpisane w formularzu internetowym zostaną przekazane do firmy Victim Support (VS), która jest usługodawcą w ramach tej usługi. Kliknij link Pełne świadczenie usług – Oświadczenie w sprawie sprawiedliwego przetwarzania na stronie Victim Support, aby uzyskać szczegóły dotyczące sposobu, w jaki VS będzie przetwarzać wszelkie przechowywane dane związane z użytkownikami.

Pobierz formularz

Kliknij tutaj aby pobrać formularz, a następnie wysłać wypełniony formularz na adres hate.crimewales@victimsupport.org.uk

Pobierz formularz w innym języku

Ofiary lub świadkowie przestępstwa z nienawiści mogą się zgłosić bezpośrednio na policję.

W przypadku sytuacji nagłej należy zadzwonić pod numer 999. W przypadku sytuacji nienagłej wystarczy zadzwonić pod numer 101.

Zgłoszenie wykonane przez osobę trzecią to incydent powstały w imieniu ofiary lub świadka.

Możemy zgłosić dany incydent na policję w Twoim imieniu i w razie konieczności dalej współpracować z policją.

Możesz nam przesłać formularz zgłoszeniowy online lub przekazać szczegóły dotyczące incydentu telefonicznie lub mailowo.

Jeśli nie chcesz zdradzać swoich danych, możesz zachować anonimowość.

Zgodnie z wymogami ochrony danych Victim Support musi poinformować użytkowników o sposobie przetwarzania związanych z nimi danych.

Victim Support przetwarza dane użytkowników na podstawie wykonywania zadań w interesie publicznym polegających na świadczeniu usług dla ofiar i świadków przestępstw.

To mogą być dane o użytkownikach oraz informacje o przestępstwie z nienawiści oraz informacje dotyczące wszelkiego udzielonego wsparcia.

Victim Support korzysta z danych użytkowników, aby dalej świadczyć wsparcie, na które użytkownik wyraził zgodę.

Dane użytkowników będą normalnie udostępniane wyłącznie, gdy Victim Support otrzyma na to zgodę oraz w sytuacji, gdy będą one istotne dla wsparcia, które ustaliliśmy z użytkownikiem, z wyjątkiem okoliczności, gdy okaże się, że użytkownikowi lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo.

Dane nie będą przechowywane dłużej niż będzie to konieczne w celach tożsamych z celami przetwarzania danych.

Użytkownik zachowuje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych o użytkowniku.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, przejdź na www.victimsupport.org.uk/yourdata